شیلنگ فنری

شیلنگ فنری های دامار(DAMAR) در سه سایز مختلف از لحاظ قطر شیلنگ فنری و هر سایز شیلنگ در اندازه های مختلف از نظر طول شیلنگ می باشد.