شیلنگ فنری 10*6.5

شیلنگ فنری های دامار(DAMAR) در سه سایز مختلف از لحاظ قطر شیلنگ فنری و هر سایز شیلنگ در
اندازه های مختلف از نظر طول شیلنگ می باشد. قطر داخلی این شیلنگ 6.5mmمی باشد.
این شیلنگ برای راه اندازی پیچگوشتی بادی ، میخکوب های Tipo،T-64،دریل13بادی،،10و……. می باشد.

نمایش یک نتیجه