شیلنگ فنری 8*5

شیلنگ فنری های دامار(DAMAR) در سه سایز مختلف از لحاظ قطر شیلنگ فنری و هر سایز شیلنگ در
اندازه های مختلف از نظر طول شیلنگ می باشد. قطر داخلی این شیلنگ 5mmمی باشد.
این شیلنگ برای راه اندازی منگنه کوب، میخکوب های بیسرزن،SK50،بادپاش،پیستوله،دریل10و…….
می باشد.

نمایش یک نتیجه